Saltar para o conteúdo

Baukau

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Sidade Baukau

Baukau (port.: Baucau) segunda sidade Timór Lorosa'e, depois kapitál Dili, distante 122 km.

Baukau mak sai sidade kapitál ba postu administrativu Baukau ho ba munisípiu Baukau.

Kultura sidade Baukau nian

Baucau ho lian Uaima'a katak Uau-Khau ou fahi nia lian

Ligasaun ba li'ur

[edita]
Commonscommons:Main Page
Commons
Commons: Baukau – Imajen siraKapitál Munisípiu Timór Lorosa'e nian Bandeira Timór Lorosa'e nian
Aileu | Ainaru | Baukau | Dili | Gleno | Lospalos | Likisá | Maliana | Manatutu | Pante-Makasár | Same | Suai | Vikeke