Diskusaun:Wikipédia

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Sujestaun[edita]

Karik bele ita halo diskusaun badak molok hakerek informasaun relevante sira iha Wikipédia? Favor fó komentáriu

Obv. Nachsichtig (talk) 09:55, 20 Outubru 2016 (UTC)