FC Bayern München

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
FC Bayern München

FC Bayern München (lubu Futebol Baviera Munike) mak sai lubu tebe-bola husi Munike, Alemaña.

Ligasaun ba li'ur[edita]