Lia-alemaun

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Alemaun (deutsche Sprache)
Ko'alia iha: Alemaña, Áustria, Suisa, Luxemburgu, Listenstaina, Béljika, Dinamarca, Fransa, Vatikanu, Namibia, Europa Lorosa'e
Totál makdalek: 110 Miliaun
Estatutu Ofisiál
Lian ofisiál: Alemaña, Áustria, Suisa, Béljika, Itália, Luxemburgu, Listenstaina, Uniaun Europeia, Vatikanu (Schweizergarde)
Kódigu Dalen
ISO 639-1: de
ISO 639-2: (T): ger
ISO 639-3: deu
SIL: deu

Lia-alemaun (deutsche Sprache) ne'e lian ida husi família linguístika indo-europeia. Dalen ne'e ofisial iha Alemaña no Áustria. Lian ne'e iha mós estatutu ka rekoñesimentu ofisiál nu'udar dalen minoritáriu, hamutuk ho lian seluk, iha Suisa, Béljika, Itália, Luxemburgu no Listenstaina. Iha estatutu nu'udar lian ofisiál iha instituisaun Uniaun Europeia nian, no mós hola parte iha dalen-lubuk ne'ebé ofisiál iha Vatikanu .

Tetun-Alemaun[edita]

* * *

 • ida - eins
 • rua - zwei
 • tolu - drei
 • haat - vier
 • lima - fünf
 • neen - sechs
 • hitu - sieben
 • ualu - acht
 • sia - neun
 • sanulu - zehn
 • ruanulu - zwanzig

* * *

 • Bondia - Guten Tag
 • Obrigadu - danke
 • Ita bele ko'alia Tetun? - Sprechen Sie Tetun?
 • Lae - nein


Ligasaun ba li'ur[edita]