Lula da Silva

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Luiz Inácio Lula da Silva moris iha loron 27 Outubru 1945, iha Caetés, Brazíl, mak sai prezidente ba Brazil husi tinan 2003 to'o 2010.