Santos Dumont

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Alberto Santos Dumont moris iha 20 fulan-Jullu iha tinan 1873 iha Palmira, Minas Gerais, Brazíl no mate iha 23 fulan-Jullu 1932 iha Guarujá, Brazíl mak sai inventór.

Nia mak inventa aviaun.