Susilo Bambang Yudhoyono

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Yudhoyono iha 2004

Susilo Bambang Yudhoyono, moris iha 9 fulan-Setembru 1949 iha Jawa Timur, mak sai prezidente ba Indonézia.