Utilizador:Ivan Zeruwsky

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Ivan hafuu husi muru.JPG
No Darkness.jpg

Iha funu tamba iha ema barak hamlaha, iha funu tamba iha desigualidade sosial, iha funu tamba sira nebe iha poder produse nafatin kilat. Se ita hotu moris iha igualidade, laiha tan moras, laiha tan hamlaha, laiha tan kilat maka ita bele moris iha paz ba nafatin.

No war..! Just say with peace..!!